از بچگی تا حالا هر سفره هفت سینی که دیدم یه چند تایی ماهی قرمز توش بوده برای همین تا پارسال فکر میکردم که جزو سنت های ایرانیه که ماهی قرمز سره سفره سال نو باشه. پارسال که گشت زدم دیدم اینطور نیست.

ماهی قرمز از سنت های اصلی ما ایرانیا نیست و یه سنت چینیه. نمیدونم چجوری ولی وارد فرهنگ ما شده. صد البته فرهنگ درستی هم نیست. البته خیلی از موارد تو فرهنگ ما رعایت نمیشه چون با همه ادعامون هممون از فرهنگ بیگانه استفاده میکنیم. مثلا هیچکس نمیدونه که سکه هم جاش تو سفره هفت سین نیست چون همه سین ها باید خوردنی باشن و مسلما سکه اینطور نیست و جای یکی از سین های اصلی رو گرفته. ولی سکه بحث فعلی من نیست. فقط میخوام بگم که این ماهی بیچاره رو نذارین سر سفره.

اول اینکه ماهی ها برای شنا طراحی شدن. اونم نه شنا تو فضای 1 متر در 2 متر آکواریوم. کوچیک ترین فضای طبیعی برای زندگیشون یه برکه ست. مسلما تو خونتون برکه ندارین. اگه هم یه آکواریوم بزرگ داشته باشین نمیذارینش سر سفرتون. دوم، ماهی قرمز تو 200 300 متری زیر سطح دریا زندگی میکنه. یه جای کاملا خاص. ضمن اینکه به صورت گروهی زندگی میکنن. سوم اینکه ماهی قرمز یکی از موجوداتیه که چینیا واسه جشن سال نوشون ازش استفاده میکنن و به ما هیچ ربطی نداره.

اگه این سه تا دلیل قانعتون نمیکنه شاید این حرفم جوابگو باشه. ما ها هیچکدوممون دلمون نمیخواد بریم زندان. دلمون نمیخواد از خانوادمون جدا شیم. دلمون نمیخواد تو محیطی باشیم که کاملا با محیط زندگیمون فرق میکنه. خیلی از ماها حتی اگه بالشمون عوض شه خوابمون نمیبره. پس چطور انتظار دارین که یه موجود دیگه فقط به خاطر اینکه "انسان هوشمند" نیست حاضر بشه این بلا ها سرش بیاد.

من که نتونستم مادرمو راضی کنم ماهی نخره، دو تا خرید، یکیشون مرد.