سال جدید داره میاد و چالش هایی هم همراهش میشن! امسال اولین چالشی که دیدم از طرف جادی بود و واقعا چالش زمان بریه. البته خیلی هم میتونه مفید واقع بشه و برای همین من هم منتشرش میکنم که یه سهمی داشته باشم!

قضیه از این قراره که کتاب هایی با این محتوا یا موضوع انتخاب میکنین و بعد از تموم شدنش تیک میزنین. وقتی هم تموم شد یه جایزه دارین! اون هم این که کلی کتاب خوندین و اگه از جمله افرادی هستین که بدون اطلاع از مسئله ای حرف میزنین، دیگه کمتر این اتفاق براتون میفته که من سرتون داد بزنم!

موفق باشین.