کنکور هم تموم شد. تو این سه ماه بعد از کنکور رفتم دنبال کار و خدا رو شکر تونستم یه سری حرفه رو به صورت اولیه یاد بگیرم و دارم ادامه میدم تا جای خودم رو محکم کنم. دلیل اینکه این وبلاگ از 27 فروردین پست نخورد یکیش کنکور بود. یکی دیگه از دلایلش این بود خیلی دلم میخواست یه وبلاگ همه جانبه رو هاست و دامین خودم داشته باشم. که اونم مستلزم پوله که باید پول خودم باشه تا برام ارزش داشته باشه. فعلا توی همین وبلاگ ادامه میدم و وقتی تونستم وبلاگ خودم رو راه اندازی کنم همه مطالب رو انتقال میدم به اونجا.